mariscal-ceramics-logo
Product categories

Curs complet teòric i pràctic sobre la formulació i aplicació d’esmalts bàsics i els processos per crear els propis esmalts amb cristalls. El programa de Crystal Glazes ofereix les formulacions d’esmalts i frites més adequades als cristalls, la teoria sobre cristal·litzacions, temperatures, aplicacions i mètodes de cocció, reducció i postreducció, tractaments amb àcids i la formulació per a fons vermells.

Cursos de ceràmica